13-та ЛЯТНА ТЕАТРАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦА – с. Широка лъка и Смолян ще се състои от 30 юни до 18 юли, 2015. Програмата предлага ателиета по визуални изкуства, театър на маската, танцов театър, ритъм лаборатория, куклен театър, бойни изкуства и йога за деца, фотография, мултимедия и въвлича около 100 деца в неравностойно положение и 50 артисти от България и Европа. За участие като доброволец или с предложение за водене на ателие моля изпращайте емайл на artists4childrenacademy@gmail.com или се свържете с тел. 0886601622. Заявки за участие ще се приемат до 15 май.

Програмата е отворена за ученици, студенти или млади професионалисти във визуални и сценични изкуства, изпълнителски изкуства, психология и арт терапия, педагогика и социални науки. Участието в този проект ви предоставя възможност за последваща специализация в международната програма „Артисти за деца“.

Други публикации