Църквата „Успение Богородично“ в Широка лъка

Храмът в Широка лъка е осветен през 1835г. и е посветен на „Успение на Пресвета Богородица“.

След руско-турската война през 1828-29г., Султан Махмут II започнал да въвежда реформи в управлението на царството си, като дал известна религиозна свобода и позволил на християните по-свободно да изповядват вярата си и строят черкви и училища. В Рупчоса първи поискали разрешение да си построят църква Широколъчани, Чепеларци и Павелци. За целта, през 1833г. те изпратили пратеници да молят да им се позволи да изградят църкви. На следващата 1834г. просителите получили радостната вест, че им се позволява да си изградят молитвени домове. Черквите трябвало да се съградят на стари черковища, защото иначе щели да нарушат издадените султански фермани.

Избрали мястото, тъй като от незапомнени времена там се събирали да изпълняват духовни обреди, палили свещи, колили курбани. Избраното място (където е и днес църквата) било точно срещу конака на турския управник в Широка лъка – Смаил ага.

Прочети повече

Църквата в Широка лъка


Храм „Успение Богородично“ в Широка Лъка