Откриха новата учебна година в НУФИ “Широка лъка”

Учебната 2013/2014 година беше открита с официална церемония в НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА „ШИРОКА ЛЪКА”. По традиция учениците от всички класове посрещнаха символите на училището – ключ на знанието и знамето на училището, които се носят от учениците с най-висок успех от XII клас. Директорът, госпожа Стоянка Тенова, поздрави всички ученици за новата учебна година и им пожела здраве, сили и упоритост при овладяване на учебния материал. Тя поздрави също и педагогическия екип на училището. През настоящата учебна година в училището ще работят 28 учители по специалните предмети и общообразователните дисциплини. В пансиона към НУФИ „Широка лъка” за сигурността и спокойствието на учениците се грижат възпитатели със специалности от профилите на училището, които са полезни при самоподготовката на учениците по специалните дисциплини.

Госпожа Тенова поздрави и родителите, които присъстваха на тържеството – хората, които гласуваха доверие на НУФИ „Широка лъка” като училище, в което техните деца ще получат отлична професионална подготовка, а освен това ще имат възможнаст да изявят своя талант, както на сцената на училището, така и при участия в концертни програми в страната и чужбина.

По традиция новите ученици от VIII клас бяха посрещнати от учениците от XII клас и влязоха в този храм на духовността по Бялата пътека . Това е израз на приемственост и приятелство между най-големите и най-малки ученици.

Тук е мястото да кажем, че 90 % от завършилите ученици от 39 випуск на НУФИ „Широка лъка” са приети в различин висши учебни заведения в страната – в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски” , СУ „Св. Климент Охридски, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Тракийски университет – Стара Загора, НАТФИЗ, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна. Това още веднъж доказва, че НУФИ „Широка лъка” е училище, в което се получава отлична подготовка както по специалните предмети, така и по общообразователните дисциплини и завършилите ученици могат успешно да продължат своето образование в избрания от тях университет.

http://www.smolyannews.com/news/obshtestvo/otkriha-novata-uchebna-godina-v-nufi-shiroka-laka