На 20 и 21 април 2019 г. в село Широка лъка ще се проведе Първи фолклорен конкурс „Широка лъка пее, свири и танцува“.

I. Цели
1. Съхраняване и популяризиране уникалността на българския музикален и танцов фолклор.
2. Да даде възможност за изява на малки и големи.
3. Да се утвърди като значимо събитие в културния календар на областта.
4. Да се превърне в място за среща на традициите от различните краища на България, с цел да се представи богатството и пъстротата на българския фолклор.
5. Приобщаване към професионалното музикално образование.
6. Стремеж към изучаването на българската народна музика.

II. Регламент

Раздел I
Индивидуални изпълнители
Право на участие имат всички изпълнители в областта на народно-песенното и инструментално изкуство в следните направления – народно пеене, народни инструменти – гайда, гъдулка, тамбура и кавал.
– I група – от 7 до 10 навършени години (изпълняват по две бързи песни или инструментални пиеси).
– II група – от 11 до 13 навършени години (изпълняват по една бърза и една бавна песен или две пиеси по избор).
– III група – от 14 до 18 навършени години (изпълняват по една бърза и една бавна песен или две пиеси по избор).

Раздел II
Народни оркестри, камерни инструментални групи
– I група – от 7 до 13 навършени години (изпълняват по две пиеси).
– II група – от 14 до 18 навършени години (изпълняват по две пиеси).

Раздел III
Народни хорове, камерни вокални групи
– I група – от 7 до 13 навършени години (изпълняват по две песни).
– II група – от 14 до 18 навършени години (изпълняват по две песни).

Раздел IV
Народни танци
– I група – от 5 до 10 навършени години.
– II група – от 11 до 14 навършени години.
– III група – от 15 до 18 навършени години.
Времетраенето на танците да бъде до 15 мин. Броят на групите от 12 до 40 души. Музиката на танците да бъде изпратена предварително.

Раздел V
Автентичен фолклор
Право на участие в този раздел имат деца от 7 до 18 навършени години.

Раздел VI – С песните на ……
Всяка година този раздел ще бъде посветен на известен фолклорен изпълнител.
Право на участие в този раздел имат деца от 7 до 18 навършени години.

През 2019 г. разделът ще бъде посветен на народния певец Младен Койнаров.
Роден в сърцето на Родопите, Младен Койнаров започва творческия си път като солист в концертна група. По-късно е приет в Държавния ансамбъл за народни песни и танци „Родопа“ – Смолян. Издирил и записал над 350 песни от Средните Родопи. Записва за фонда на Националното радио над 70 народни песни. Съюзът на музикалните и танцови дейци в България му присъжда „Сребърна лира“ през 1995 г. и „Златна лира“ през 1998 г.

Младен Койнаров предава опита и уменията си на младите, които наследяват фолклорните певчески традиции. Създава музикална певческа школа в читалище „Кирил Маджаров“ гр. Смолян. Част от неговите ученици са бивши и настоящи възпитаници на НУФИ Широка лъка.

„С песните на Младен Койнаров“ – участниците изпълняват по две песни от репертоара на Младен Койнаров.

Организация на конкурса

1. Конкурсът се организира от НУФИ „Широка лъка“ с подкрепата на кметство Широка лъка и Община Смолян.
2. Всички разходи за транспорт и храна са за сметка на участниците.
3. Такса за участие не се заплаща.
4. Право на участие имат деца от 5 до 18 години.
5. Задължително условие за участие в конкурса е попълването и изпращането на Заявка за участие по образец. Срокът за изпращане на заявките е до 20 март 2019 г. на e-mail: shiroka_lukapee@abv.bg
6. Награди
Ще бъдат присъдени следните награди:
– Диплом, плакет, парични и предметни награди за всички възрастови групи и категории.
– Награда за оригинална хореография.
– Ще бъде присъден приз за най-добро изпълнение на песен от репертоара на Младен Койнаров.
– Поощрителни награди.

Първи фолклорен конкурс „Широка лъка пее, свири и танцува“ 2019

Други публикации