Райското кътче на Родопите – Широка лъка – видеоbulgarian-history.org

Стоил Калфов: Широка лъка е възникнала към 17-то столетие, когато хората са бягали от помохамеданчването на населението от родопския край, целите родопи. Хората за да се скрият, една част от тях са избягали от беломорска тракия, насам са дошли – към Гела, Широка лъка. Тука селото не е съществувало тогава, било място – крайречна ливада, широка крайречна ливада, където пастирите са слизали за да напоят стадата си и да пладнуват тука на сянка, било край реката пълно с дървета. Самото село е дълго и това е било най-широката част – широката лъка. От там носи самото име Широка лъка – широката лъка. Селото е около 3 километра дълго от единия до другия край и някои се шегуват, че трябва да бъде дълга лъка не широка лъка.

Легенди, които са предавани от уста на уста, тука най-интересна е за Каня Яковерка. Когато тя си пасла стадото с овцете, се задали турци, които искали да я отвлекат и да я потурчат. Тя имала силна вяра, помолила се на Исус Христос да я превърне на камък и стадото да се превърне също в камъни, само и само да спаси своята чест, да спаси своята религия. И така тя останала и наистина самата скала прилича на мома и наоколо е пълно с по-дребни камъни, за които казват, че са овцете на Каня Яковерка. Значи така е вярвала силно в бога, че той е чул нейната молба и я превърнал в камък – оставил за вечни времена.

Носи се за обсадата на тази крепост, нейните защитници са имали водопровод, който е бил хванат от Карлък, от по-високата част, тази крепост – Турлата се намира по-надолу, прилича на копа сено, като конус. Защитниците са най-горе при крепостните стени, от които има останки. Водопровода, който е минавал долу от ниското към високото към крепостта, турците, които са обсаждали крепостта трябвало да ги сломят по някакъв начин и единствения начин бил да им прекъснат водата. Не могли обаче да открият къде се намира водопровода. Тогава им казал някой да накърмят едно магаре с много сол и то като започне да чувства нужда от вода и започва да рови където минава водата под земята. Така откриват къде е водопровода, прекъсват го и не след много време крепостта пада.

Други публикации