Стоянка Тенова, директор на Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка”, в интервю за Агенция „Фокус”.

Фокус: Г-жо Тенова, в Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка” са учили много талантливи българи. Разкажете за историята около създаването на училището.

Стоянка Тенова: Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка” е създадено през 1971 година, като средно музикално училище за народно пеене и народни инструменти. При самото му създаване специалностите са народно пеене и народни инструменти – гайда, гъдулка, кавал и тамбура. Сградата, в която учат учениците, е открита през 1979 година. Преди това учениците са се обучавали в старинните къщи в Широка лъка, в така наречения конак. Навремето дори Горското стопанство са предоставяли част от своите помещения за нуждите на училището. През 1979 година вече се открива учебния комплекс, а по-късно и общежитията. Учебният комплекс е изключително модерен, не само за онова време, но и в настоящия момент. Разполага с 62 кабинета за индивидуално обучение, 12 кабинета за паралелкови занятия. Има богата библиотека и фонотека. Разполага също и с концертна зала, с повече от 200 места, където и днес се провеждат голям брой концерти. От 2000 година имаме нова специалност, най-младата ни, която тази година честваше своята 15 годишнина – специалност „български танци”.

Фокус: Защо е избрана именно Широка лъка за място, където да бъде открито училището?

Стоянка Тенова: Смятам, че за всички е ясно. Широка лъка е населено място с много богата история. Място, което е известно със своята култура и просвета. Не случайно Широка лъка е наричана „столицата на Орфеевата планина”. Както шеговито казвам „Там, където няма кол, не се връзва магаре”. Истината е, че гайдарската и певческата традиция в Широка лъка, както навсякъде в Родопите, е изключително голяма и силна. Именно тук се открива училището, което приютява фолклорни таланти от цяла България. Не случайно училището е наименовано Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка”, което прие името на населеното място през 2004, защото нашите ученици са представители от всички фолклорни региони на цялата страна. Имаме ученици от над 15 области. Винаги на своите концерти представяме певчески, инструментални и танцови образци от всички фолклорни области. До сега, може би повече от 1 500 ученика са завършили училището, от специалностите народно пеене и народни инструменти и български танци. От 2008 година, нашите възпитаници, след успешно приключване на държавните зрелостни изпити, освен диплома за средно образование, те имат възможност да получат и диплома за професионална квалификация. Изключително сериозно и през целия курс на обучение е застъпена професионалната подготовка, наред със задължителната такава, която включва изучаване на общозадължителните предмети. Нашите ученици много задълбочено и последователно изучават не само инструмента и специалността, която са си избрали. Те изучават и история на музиката, елементарна теория на музиката, хармония, българска народна музика, музикален анализ, инстроментознание, което поставя един много сериозен фундамент за професионалното музикално образование и последващото израстване на учениците към висшите учебни заведения.

Фокус: Какъв е преподавателският състав на училището?

Стоянка Тенова: Учителският колектив на училището в едната си част е с по-общообразователни дисциплини, а колегите, които преподават по специалната подготовка са бивши възпитаници на училището в по-голямата си част. Те са завършили средното си образование в Широка лъка, след това са завършили и висше образование в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Накрая са се завърнали обратно, за да предават своите знания и умения на младите ученици. Спецификата на училището ни прави едно голямо семейство. В другите училища децата учат от понеделник до петък. В нашето училище децата учат от 15 септември до 30 юни, с малки изключения през ваканциите, когато се прибират. За това казвам, че не сме само партньори в образователния процес, но и сме едно голямо семейство. Стремим се да бъдем заедно в хубавите, но и в трудните моменти.

Фокус: Кои са личностите с най-голяма заслуга, за това училището да се превърне в притегателен център на музикалната култура в България?

Стоянка Тенова: Училището е не само притегателен център на музикалната култура. То е и едно културно средище, защото има множество културни прояви през цялата календарна година. Тук трябва да спомена и летните академии – „Огънят на Орфей”, която се провеждаше в училището. Също и лятната академия „Родопи”, която продължава да се провежда. Разбира се, че за постиженията на цялото училище и неговите възпитаници, от важно значение са личности като композитора Стефан Мутавчиев, проф. Милчо Василев и всички хора, които са били още от създаването на училището. Трябва да спомена и големия родопски гайдар Дафо Трендафилов, който е бил учител в училището. Могат да се изброят много личности, които са оставили своя отпечатък върху учениците в училището. Сегашните учители са също личности, които превръщат в мисия популяризирането и съхранението на българската култура и фолклор. Това са преподавателите Соня Балабанова, Мария Урилска, Цветелина Бутракова, Климент Добрев и още много други колеги, които с любов предават на младите своите знания и умения.

Фокус: Разкажете ни изявите, които имат учениците по време на учебния процес.

Стоянка Тенова: Те имат непрестанни изяви, защото в нашия учебен план, нормативно е заложено. На представителния танцов състав хорът и оркестърът ни имат многобройни концертни изяви. На територията на училището правим и много конкурси. На 4 и 5 март бяхме на фестивал в Ксанти. На 2 май имахме концерт по случай 15-годишнината на специалността български танци. На 28 април имахме концерт в Сливен, съвместно с училището в град Котел. Нашите концерти са многобройни. Това, което ни предстои е един концерт в Пловдив, на 11 юни, съвместен с Ансамбъл „Родопа” и състава „101 каба гайди”. Ще имаме участия на фестивала „Да се срещнем с песен” в Котел. Трудно ми е да изброя всички концерти, фестивали и конкурси. Края на учебната година винаги прелива във времето, в което трябва да посрещнем новите си випускници. От 16 до 23 юни ще приемаме документи и организираме безплатни консултации за седмокласници и осмокласници, които желаят да се занимават професионално с музика, народни инструменти и български танци. Използвам възможността да приканя всички, които имат талант и искат да се занимават с музициране, да се замислят, че може да получат в Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка” едно професионално обучение и успешна творческа реализация.

Иван ЛАЗАРОВ

focus-news.net

Други публикации