Близо до църквата „Света Богородица“ има два красиви сводести моста – ценни паметници на строителното изкуство.

Композиционното им решение е в резултат от двойното им предназначение – като инженерно съоражение, за преминаване над речното корито и като художествена архитектурна изява. Заедно със старата битова архитектура те представляват интересно съчетание и на цялата околност придават своеобразна самобитност и красота. Още един сводест мост се намира до сградата на ДГС Широка лъка изграден над река Луковица.

Сводестите мостове в Широка лъка
Сводест мост в Широка лъка
Други публикации