ДГС

Държавно горско стопанство Широка лъка

Територията на Държавно горско стопанство Широка лъка попада в границите на община Смолян и обхваща землищата на с.Широка лъка, с.Гела, с.Солища и с.Стойките.Виж повече