Васил Седянков и Маруся Бочукова гостуват в предаването „Местно време“ по БНТ2 на 16.01.2018г.


На 11.01.2018 г. в кметство Широка лъка се проведе пресконференция за промяна на началната година на просветното дело в селото.

Присъстващи: госпожа Мария Семерджиева – началник на РУО на МОН – Смолян, госпожа Таня Марева – директор на регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян, господин Васил Седянков – кмет на Широка лъка, Маруся Бочукова – директор на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – Широка лъка, Стоянка Тенова – директор на НУФИ „Широка лъка“, бивши кметове, общественици, журналисти.

Пресконференцията беше открита от господин Васил Седянков, който благодари за вниманието към събитието и предостави възможност на Маруся Бочукова да сподели как се стига до промяна на годината, от 1832 г. на 1818 г.

Директорът на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ сподели, че задачата с проучването е поставена от проф. Ради Радичев, широколъчанин, университетски преподавател в гр. София и краевед.

В Държавен архив – Смолян село Широка лъка има богата документация. Открити са неоспорими доказателства, че първият учител в Широка лъка е Костадин Василев – Шоко, който през 1818 г. „събрал дребните деца в Широка лъка и започнал да учителствува“.

На изпратеното писмо от основното училище до Национален музей на образованието в гр. Габрово с копия на архивните доказателства и историческа справка, получихме отговор / вх. № 142 / 20.12.2017 г. /. В писмото госпожа Мая Карагьозова – директор пише: „Въз основа на изпратена от Вас историческа справка и направена от нас проверка потвърждаваме, че просветно дело във Вашето селище съществува от 1818 г. Това Ви дава право през 2018 г. да чествате 200 години просветно дело.“

Предстоят разговори за празнуване на достолепната годишнина – 200 години просветно дело в Широка лъка.


Цели 200 години образователно дело ще честват тази година в родопското село Широка лъка

Широка лъка се оказва единственото село в България с 200 годишна история на образователното дело. Досега се смяташе, че първият учител там е дошъл през 1832 г., но различни краеведи посочват още по-ранна година. Затова настоящата директорка на основното училище, Маруся Бочукова, се заровила в архивите и открила:

Маруся Бочукова – Директор на основното училище в Широка лъка:
– Костадин Василев – Шоко, значи има си страница и се почва от нея. „И го праща в пловдивска гръцка гимназия през 1814 година на общински разноски да следва. След 4 годишно следване, той се връща в Широка лъка и се условил за учител. Събрал дребните деца и започнал да учителствува.“ Логиката – 1814 г. плюс 4 – 1818 г.

Бочукова открила още 2 архивни единици, които потвърждават съществуването на първото школо в Широка лъка преди 200 години. Издирените доказателства са изпратени в музея на образованието в Габрово, откъдето вече официално дават право на широколъчани да честват юбилея. Местните вече стягат инициативен комитет.

Васил Седянков – Кмет на Широка лъка
– Ще поканим вероятно за патрон г-н премиера Бойко Борисов и надолу вече ще включим депутатите, министъра, кмета на Общината, Зоя Начева – директор на архива, г-жа Марева, палитра общественици, които да помогнат.

Официалното честване засега се предвижда да бъде през юни.

Други публикации