Научете повече за диалекта, името, природата, архитектурата, населението, занаятите, времето в Широка лъка и друга полезна информация.