Говедовъдство

Представителите на едрия рогат добитък в този район са отглежданите крави от типичната порода за този край – кръстоска между Джарсей и Родопско говедо. Характерното за тази порода е, че млякото, което се произвежда е с изключително висока масленост. На единица живо тегло дават най-висока продуктивност, в сравнение с други породи. Друго характерно за тези животни е, че дават изключително вкусно мляко.

Овцевъдство

В района на Широка лъка се отглеждат овце, които са кръстоска между порода Каракачанска овца и породата Цигай. Тези животни се характеризират със средно живо тегло 45-50 кг., млекодобив през дойния период – 45-50 л., добив на вълна – 3-3,5 кг.

Дивечът в тази част на Родопите е доста разнообразен. От бозайниците най-срещани са сърна, заек, благороден елен и дива коза. От хищниците най-разпространена е лисицата, а вълкът и мечката също отбелязват чувствителни запаси с тенденция за нарастване. Що се отнася до птиците, те са представени от глухар, гривяк (див гълъб) и др.


Животинският свят в района на Широка лъка (снимки)

През обектива на Петър Жисов


Други публикации