Широка лъка е характерна с архитектурата си, с къщите, определени към типа „голяма родопска къща“. В тях се чувства влиянието на италианския ренесанс, което се изразява в стремежа към по-изискана и симетрично развита фасада. Именно по това широколъшката къща се отличава от другите къщи в този край. Но въпреки ясно обособения и типичен „родопски“ архитектурен образ, тя има много общи белези с архитектурата на другите райони на страната и представлява част от нашата възрожденска архитектура.

В Широка лъка са запазени цялостни архитектурни ансамбли, заради които селото е обявено за единствения в България по рода си архитектурно –
фолклорен и етнографски резерват.

Широка лъка има 110 паметника на културата, групирани в архитектурни ансамбли – Згуровски ансамбъл – 18 обекта; Църковен ансамбъл – 9 обекта; Чаршийска улица – 12 обекта; Купището (днешен център) – 14 обекта; Каровски ансамбъл – 21 обекта; и други паметници – 36 обекта. Всички тези паметници са строени през различни периоди и характеризират етапите в историческото развитие на Широка лъка и неговият стопански и културен живот.

Старинна къща в Широка лъка
Старинна къща в Широка лъка

Сводести мостове в Широка лъка

Други публикации