ДатаНаселениеВид
31.12.2022348Текуща демографска статистика за населението
31.12.2021366Текуща демографска статистика за населението
31.12.2020378Текуща демографска статистика за населението
31.12.2019390Текуща демографска статистика за населението
31.12.2018409Текуща демографска статистика за населението
31.12.2017416Текуща демографска статистика за населението
31.12.2016433Текуща демографска статистика за населението
31.12.2015437 Текуща демографска статистика за населението
31.12.2014451 Текуща демографска статистика за населението
31.12.2013462Текуща демографска статистика за населението
31.12.2012473Текуща демографска статистика за населението
31.12.2011478 Текуща демографска статистика за населението
01.02.2011503Преброяване на населението и жилищния фонд
31.12.2010689Текуща демографска статистика за населението
31.12.2005777Текуща демографска статистика за населението
01.03.2001800Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства
31.12.2000806Текуща демографска статистика за населението
31.12.1995864Текуща демографска статистика за населението
04.12.1992948Преброяване на населението и жилищния фонд
04.12.1985917Преброяване на населението
02.12.19751244Преброяване на населението
01.12.19651074Преброяване на населението
01.12.19561108Преброяване на населението
31.12.19461062Преброяване на населението
31.12.19341035Преброяване на населението

Данни НСИ

Други публикации