Връзки (контакт) в Широка лъка

Кмет на Широка лъка

Васил Седянков
телефон: 03030 / 2310
мобилен: 0885 660 154
e-mail: kmet_sh.laka@abv.bg

НУФИ Широка лъка

Директор – Стоянка Тенова
телефон: 03030 / 2333 ; 03030 / 2331 ; 03030 / 2216;
е–mail: nufi_shirokalukka@abv.bg
website: nufi-bg.com

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ Широка лъка

Директор – Маруся Бочукова
телефон: 03030 / 2336
e-mail: ou_sh.laka@abv.bg
website: http://oushirokalaka.com/

Дом за деца лишени от родителска грижа „Катя Ванчева“ Широка лъка

Директор – Станислав Шиков
телефон: 03030 / 2231 ; 03030 / 2276
e-mail: s_shikov@abv.bg

ДГС Широка лъка

телефон: 03030 / 2284 ; 03030 / 2282 ; 03030 / 2281
e-mail: dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com
website: dgsshirokalaka.ucdp-smolian.com