Районът на Широка лъка спада към високопланинската област на България и обхваща най-високата част на Родопите – Переликския масив. Той е изграден от вулканични скали, предимно риолити. Тук се издигат най-високия връх в Родопите – връх Голям Перелик (2191 м.), връх Малък Перелик (2147 м.), а на запад от тях Шилестата чука (2188 м.), който днес се нарича връх Орфей. От Переликския масив се стичат много пенливи потоци, които на редица места образуват малки водопадчета и придават особена романтика на околния пейзаж, който завладява със спокойствие и горска тишина.

Широка лъка

Средната надморска височина на Широка лъка е 1059 м., а на целия широколъшки район, включващ околните населени места – 1500м. Селото отстои на 24 км. от областния център Смолян, на 22 км. от град Девин, на 24 км. от град Чепеларе и на 12 км. от известния високопланински курорт Пампорово.

Теренът, върху който се простират селищата около Широка лъка е силно пресечен, на места скалист, а в по-високите планински зони ясно се очертават денудационни заравнености – 1600-1800 м. надморска височина. На места теренът е карстов. Това е способствало за образуването на много пещери, най-голямата и най-интересната от които е „Ледницата“, обявена за национален туристически обект.

Хидрографската мрежа се характеризира с множество малки реки, дерета и суходолия, които оформят оттока на Широколъшка река – едноименната река, която преминава през Широка лъка. По-големи реки в района са Широколъшка река, Луковица, Ослен, Върбовска река и Караул дере.

Почвите са глинести, глинесто – песъчливи, песъчливи и други. Преобладават обаче кафявите горски почви, върху които се отглеждат селскостопанските култури.

Климатът е умерено студен. Мъглите са рядко явление и с непродължително времетраене. Пролетта е свежа и топла, лятото – прохладно, есента – приятна и с изобилно слънцегреене, а зимата – продължителна, но не особено студена и сурова. Сняг започва да вали към края на Октомври. Снежната покривка по високите била се задържа до средата на Юни, което благоприятства провеждането на редица състезания по зимни спортове през късна пролет. Средно годишната температурна амплитуда е 18-20°C. Средната януарска температура се движи от -4°C до 7°C, а средната юлска температура варира от 14°C до 20°C. От началото на април се забелязва устойчиво задържане на температурата над 6-7°C. През ясните летни дни слънчевата радиация е по-силна. Тези дни са много благоприятни за излети сред природата. Поради силно пресеченият терен бурните и ветровитите дни са малко.

Районът е богат на лековити билки, диви горски плодни дървета и храсти. Главни представители на растителният свят от дърветата са смърч, бор и бук, а храстите от хвойна, боровинка, глог, дрян и други.

На условията, които произтичат от географското положение на Широка лъка отговарят най-добре отглежданите от населението родопски картофи, които са известни в цяла България с отличните си вкусови качества, несравними със сортове отглеждани в други краища на страната.

Други публикации