В района на Широка лъка не липсват равни, удобни и красиви места, но първите заселници са гледали на природата като защита, търсели са трудно забележимо и недостъпно място.

Трудно е да се посочи точна дата на заселване на селото в днешното му землище, тъй като има множество източници, сочещи наличието на жива култура в района от различни епохи. Така например има данни за заселване на района още от XIII в.пр.н.е. Твърди се също, че именно от тук е тръгнал култът към Дионис, в наследство на който и до днес се изпълняват кукерските игри в Широка лъка. Има голямо количество находки, доказващи древните корени на местната култура – тракийски съдове и накити; римски пътища и мостове; гробници, храмове и крепости, оцелели през вековете, за да напомнят и днес за възходите и паденията на отминалите дни.

Най-старите хроникьори, историци и творци на перото от древна Гърция са оставили достатъчно исторически сведения, които потвърждават верността на гореказаното. Сред тях са Пизистрат, Есхил, Еврипид, Херодот, Страбон.

При разкопки край параклиса “Св. Илия” в Гела е открито масово погребение на над 20 траки – вероятно ритуално изпращане на виден вожд в отвъдното. Некрополът край селото е бил използван повече от хилядолетие – чак до идването на римляните. В гробовете са намерени керамични съдове, накити, кехлибарени мъниста, явни доказателства за културните връзки на древното население на този край с далечни страни и народи. Много важна е находката на пръстен с плочка на делфин, който прави асоциация с известното светилище Делфи в Древна Гърция. Именно тази находка дава сериозни основания да се вярва, че митичният певец Орфей е родом от тези земи.

shirokalaka.info

Други публикации