Център за работа с деца на улицата в Широка лъка

В Широка лъка отвори врати ЦРДУ (Център за работа с деца на улицата), който има за цел да осигури покрепа на децата от улицата, като ги изведе от тази среда и им предостави достъп до социални, образователни и здравни услуги в една среда, която е много по-близка до семейната.

Контакти с ЦРДУ

Телефон: 03030 22 31

E-mail: crdu_2021@abv.bg

Facebook ЦРДУ Широка лъка

Други публикации