За около един час с автомобил (35км.) от Широка лъка се стига до пещера Дяволското гърло. Пещерата е пропастна и неразклонена. Водите на Триградската река се изливат в „гърлото” от височина 42 метра, като формират най-високия подземен водопад на Балканския полуостров. Заради оглушителния грохот, който се създава, залата с водопада е наречена Бучащата зала. Интересен факт е, че нищо, пуснато във водите на Дяволското гърло, не излиза от изхода на пещерата.

Други публикации