Село Стикъл

Село Стикъл се намира южно от Широка лъка и северно от в. Голям Перелик в подножието на в. Турлата. Разделен е на две части – съответно в падината и на билото, назовавани от местните „Отсамния“ и „Отводния“ Стикъл. Най-близо до него се намира с. Гела, като връзката помежду им е няколкокилометров макадамов път, спускащ се до коритото на разделящата ги река. По права (въздушна) линия разстоянието между селата е неголямо, за което свидетелстват и разказите на местни жители, че комуникацията е могла да се осъществи дори с викане. Туристическият преход от Гела до Стикъл трае 30 минути.

bg.wikipedia.org