Продължителност около 3 часa

Широка лъка – Св. Атанас – Св. Дух – Джуркалица – Широка лъка

Други публикации