Продължителност около 5 часa

Широка лъка – Св. Атанас – Св. Дух – м. Джуркалица – м. Тенковото – Св. Георги – с. Върбово – Широка лъка

Други публикации