Снежна Солища - Турлата
Солища - зима 2018
Слънчева зима от околностите на село Солища
Зимен път в Солища
Други публикации