Мирското име на бъдещия Софийски владика е Стоян поп Георгиев Шоков. Той е роден през 1878 г. в родопското село Широка Лъка. През 1893 г. баща му, който е свещеник, го изпраща да учи в Самоковското богословско училище. След завършването му Стоян Шоков учителства няколко години и после заминава да следва в Киевската духовна академия. През 1904 г. дава монашески обет и приема името Стефан.

През 1921 г. е ръкоположен за Маркианополски епископ, а през 1922 г. е избран за Софийски митрополит.

Ръководил Софийската митрополия до 1945 година. На 21 януари 1945 г. е избран за Български Екзарх.

Други публикации