№87. с. Широка Лъка (Архитектурен резерват)

№83.гр. Смолян – Исторически музей

Историческият музей в гр. Смолян е най-старият и най-големият в Средните Родопи. Основан е през 1935 г. с цел издирване, изучаване, съхранение и популяризиране на уникалното по своята художествена стойност и историческа значимост наследство на населението, обитаващо централната част на Родопския масив.

Музеят се помещава в специално построена сграда, от която се открива панорамна гледка не само към стария и нов Смолян, но и към възпятите в родопските песни върхове Перелик, Карлък и Соколица. Експозиционните зали на музея са разположени на площ от близо 2000 кв. м. площ на четири нива. През годините музеят е събрал богати и разнообразни колекции от музейни предмети, значителна част от които са уникати.

№83а. гр. Смолян – Планетариум

В гр. Смолян вече тридесет години функционира един уникален по своята същност и предназначение обект – Планетариум. През годините той се е утвърдил като аткрактивен туристически обект в града. Планетариум в гр. Смолян се посещава несамо от български, но и от чуждестранни туристи.

№83б с. Момчиловци (Област Смолян)

Културно-историческият музей с галерия съдържа повече от 3000 експоната. Експозицията е аранжирана в раздели: Археология, Българско възраждане и Етнография, които разказват за историята и традиционния начин на живот в селото.

№84. пещера Ухловица – Родопи

Пещера Ухловица се намира на 1040 метра надморска височина, на 3 км. североизточно от село Могилица, в крайграничната зона в западната част на Родопския горски масив. Тя е една от най-старите пещери в региона, с много красиви дендритни образувания, приличащи на морски корали. Пещерата завършва със 7 невероятно красиви езера, които рано на пролет се пълнят с вода. Прочута е с много скални водопади и интересни пещерни образувания. Впечатляваща е с каскадите на пещерните си езера. Температурата в нея е 10-11 градуса през цялата година. Пещерата е частично благоустроена.

№85.връх Голям Перелик (2191 м) – Родопи

Връх Голям Перелик се намира в едноименния високопланински дял на Западните Родопи. Той е първенецът на Родопите и със своите 2191 м нарежда планината на седмо място по височина сред българските планини. Переликският дял обхваща най-високата част на Родопите и образува част от главното било, което дели басейна на р. Арда от долините на р. Въча и р. Чепеларска. От главното му било излизат 4 от най-големите вододелни била в тази част на Родопите.

№85. – „Чудните мостове“ (Ел Кюприя)

Уникалният скален феномен, известен още с името Ел Кюприя е разположен на течението на р. Айдарско дере и се намира в средните Родопи.
Образуванието му вероятно е станало при земетресение, причинило срутване на някогашна пещера. С течение на времето под въздействие на атмосферни процеси са се оформили в мраморните скали два редки по своята красота естествени мраморни моста.

№88. – Триградско ждрело

Всеки, който е идвал в района на Триградското ждрело, си е тръгвал убеден, че това е едно от природните чудеса не само на България, но и на света. Най-подходящ изходен пункт за посещение на карстовите обекти около него е хижа „Триградски скали“. Величественото и впечатляващо с красотата си ждрело е разположено по поречието на река Триградска, на 2 км под село Триград, по пътя към Девин. Същинската част на ждрелото се разпростира на 2-3 км по протежение на реката, като от двете страни се издигат мраморни скали, образуващи тесния пролом, наричан още Тунела. Височината на скалите на места достига до 250 м. Най-ниската част е местността Буков мост (946.5 м н.в.), а най-високата е при връх Кулата (1543 м н.в.). Природната забележителност Триградското ждрело е обявена за защитена територия през 1963 г.

№89. Ягодинска пещера

Проучванията на пещерата започват през 1963 от спелеоклуб Чепеларе с ръководител Димитър Райчев, като първоначално са проучени 8500 метра, а през 1982-1986 се извършва повторно картографиране на пещерата и се откриват нови галерии и участъци като дължината й достига 10500 метра, а възрастта й е 275000 години. На 4 метра след естествения вход на пещерата (първо ниво) е открито Енеолитно жилище – местен керамичен център, единствено в Европа запазено в естествения си вид. Открити са находки на керамични съдове, оръдия на труда, овъглено жито, керамична пещ, хромели (ръчни мелници). Останките датират от каменно-медната епоха (IV-то хилядолетие пр. Хр.).

№89 – Буйновско ждрело

Ждрелото е разположено от двете страни на Буйновска река, приток на р. Въча. Скоро след разклона при с. Тешел скалите се стесняват над Буйновска река, формирайки величествено ждрело. Обявено е за природна забележителност през 1971 г. Буйновското ждрело е дълго девет и половина километра и се простира от Тешел до над Ягодинската пещера. То е рожба на Буйновската река, сътворила красиви образувания – 4 арки, сред които са известните „Вълчият скок“ и „Дяволският мост“, както и 34 пещери, множество ниши и скални венци.

100nto.org

Други публикации