Гербът на Широка лъка

Какво представляват символите в герба на Широка лъка, който ще откриете на влизане в селото, в градинката на центъра и други места?

  • Сводестите мостове (над гегата). Емблематични за Широка лъка издържали изпитанието на времето.
  • Гегата (в средата) – символ на животновъдството. Овцевърството е било сред най-добре развитите отрасли.
  • Арфата – всеизвестен факт е, че в Широка лъка няма къща, от която да не е излязъл поне един музикант, а най-прословутите майстори на родопската каба гайда са именно от селото и селата в района. Тук се намира и НУФИ „Широка лъка“.
  • Гората – опазването и стопанисването на горите в региона винаги са били приоритет за местното население.
Други публикации