Национални празници на България

(3 март) Денят на Освобождението на България от oсманско владичество

Българското знамеСлед близо петвековното османско владичество, през 1878 г. българите извоюват своята свобода. Руската армия, подпомогната от българското опълчение, печели редица битки в Руско-турската война от 1877-78 г. и на 3 март 1878 г. в малкото рибарско селце Сан Стефано в Османската
империя се подписва Санстефанският мирен договор, по-късно обезсилен и заменен от Берлинския договор. Според него днешните български земи се разделят на две – Княжество България и Източна Румелия. България е със статут на васално княжество на Османската империя, а Източна Румелия – на автономна област в границите на империята. 3 март е общонационален празник. На този ден празнуват всички българи, денят се отбелязва с различни официални мероприятия в цялата страна.

(1 май) Денят на труда

1 май е почитан като Международен ден на труда. Свързва се с провеждането на първата общонационална работническа стачка в Чикаго през 1886 г., чиято цел е извоюването на 8-часов работен ден за работниците. Разтурянето на стачката довежда до човешки жертви.
През следващите години на този ден хората почитат загиналите и постепенно денят се е превърнал в международен
празник.
В България по време на социалистическия режим 1 май се отбелязваше с мащабни манифестации и шествия, които ангажираха цялото население.
Днес този празник в България не се отбелязва с официални събития.

(6 май) Денят на българската армия

6 май (Гергьовден) е християнският празник, с който се почита паметта на Св. Георги Победоносец. В народните представи светията е покровител на войниците и затова в България на този ден официално се отбелязва Денят на храбростта и българската армия. На 6 май армията отбелязва празника с военни паради и други мероприятия.

(24 май) Денят на българската култура и просвета и на славянската писменост

На 24 май българите отбелязват 2 празника – Денят на светите братя Кирил и Методий (създали славянската писменост през IX в.) и Денят на
българската култура и просвета и на славянската писменост. Този празник най-тържествено се отбелязва от учениците и техните учители. Всички
училища в цялата страна организират различни празнични мероприятия.

(6 септември) Денят на Съединението

На 6 септември 1885 г. двете разделени от Санстефанския мирен договор части на България – Княжество България и Източна Румелия, са обединени в едно. Само 7 години делят обединението от освобождаването на България от османско владичество. Българите обаче не се примиряват с несправедливото разделяне на територията на страната и на 6 септември обявяват Съединението. Днес този ден е национален празник.

(22 септември) Денят на независимостта

22 септември е денят, на който през 1908 г. във Велико Търново със специален манифест княз Фердинанд обявява България за независима държава, а себе си за цар. От Освобождението от османско владичество (1878 г.) и Съединението с Източна Румелия (1885 г.) до този момент българското княжество е васално на Турция, което както в политическо, така и в икономическо отношение спъва развитието на страната. Българската дипломация се възползва от особен момент в международните отношения и обявява независимостта на страната. Днес денят се празнува като национален празник.


Официален туристически портал на България – bulgariatravel.org


Българското знаме

Българското знаме

Химн на Република България