НУФИ „Широка лъка“ Ви дава още една възможност да получите професионални умения в областта на музикалното и танцово изкуство, сред вдъхновяващата и магнетична атмосфера на родопското село, като обявява допълнителен прием за 2019-2020 учебна година в следните специалности:

Прием за VIII клас:

 • Кавал
 • Гайда
 • Гъдулка
 • Тамбура
 • Народно пеене
 • Български танци

Приравнителни изпити за IX и X клас:

 • Кавал
 • Гайда
 • Гъдулка
 • Тамбура
 • Народно пеене
 • Български танци

Кандидатите могат да подадат необходимите документи за кандидатстване от 31.08.2019 до 04.09.2019 г.

Приемните изпити ще се проведат по предварително обявен график на 05.09.2019 г.

Още информация можете да получите на следните телефони:
03030 23 33, 03030 23 31, 0878 19 64 17 или на e-mail: nufi_shirokalukka@abv.bg

НУФИ "Широка лъка" обявява допълнителен прием за учебната 2019-2020 година

График за провеждане на допълнителни приемни и приравнителни изпити за учебната 2019/2020 година

I. Приемане на документи и провеждане на консултации от 31.08.2019 г. до 04.09.2019 г.

II. График за провеждане на изпити както следва:

8 клас – народно пеене, народни инструменти и български народни танци.

05.09.2019 г.

 • Народни инструменти – Специален предмет – 09,00 часа – Солфеж – 09,30 часа
 • Народно пеене – Специален предмет – 10,00 часа – Солфеж – 10,30 часа
 • Български танци – Специален предмет – 11,00 часа

III. График за приравнителни изпити за учебната 2019/2020 година – IX клас.

Специален предмет Народно пеене, – Народни инструменти и Български танци – в ден и час по график, обявен за съответните специалности

 • Солфеж – 05.09.2019 от 10.00 часа – писмен изпит и устен от 11.00 часа за IX клас народно пеене и народни инструменти
 • Елементарна теория на музиката – 05.09.2019 от 14.00 часа за народно пеене и народни инструменти
 • История на музиката – 09.09.2019 г. – 10, 00 часа
Други публикации