Дарителска кампания за ремонт на Църквата „Св. Георги“ в с.Върбово

Покривът на храма се нуждае от ремонт. Всеки, който има възможност, може да помогне като се включи в дарителската кампания.