Основното училище в Широка лъка обяви прием за талантливи деца с интереси в областта на музиката и изобразителното изкуство.

Ето какво предлага училището и защо да насочите детето си към обучение в областта на изкуството:

  • 200 годишна история
  • Богати родолюбиви традиции
  • Собствен облик
  • Член на асоциираните към ЮНЕСКО училища, наречени и „лаборатории“ за новаторства
  • Ползотворно сътрудничество с неправителствени организации
  • Добри партньорства с образователни институции от община Смолян и страната
  • Квалифицирани и мотивирани учители
  • Разнообразни дейности по проекти
  • Настаняване на ученици в прогимназиален етап от цялата страна в Oбщински център за подкрепа за личностно развитие – ученическо общежитие в с. Широка лъка, с добре оборудвана база
  • Възможност за продължаване на образованието след завършен VII клас в НУФИ „Широка лъка”

Допълнителна информация можете да получите на телефон 03030 2336, email: ou_sh.laka@abv.bg, както и на интернет страницата на училището на адрес https://oushirokalaka.com/

Други публикации