В приземието на широколъшката къща има малка изба и вътрешен двор, застлан с каменни плочи. На долния етаж са стаите, в които живее семейството, пешкентарят (домашна църква), праговата пейка, клетът (килер), кьошкът, пещта, мусандрата (долап за храна) и пр. Таваните на отделните стаи са дървени, често оформени с резба. Особено характерни тук са вътрешните врати, долапите и другите дървени елементи, които са оформени с декоративна резба.

Мебелировката на широколъшката къща е типично българска – ниски одъри, застлани с козаци, кичени халища, диплари и т.н. Пред пещта винаги има обширно огнище с необходимите съоражения – пиростия, верига и прибори, необходими за затопляне на вода и приготвяне на хляб. Гостните стаи имат високи миндерлъци, застлани с бели кичени халища и извезани възглавници. Въобще цялата подредба на широколъшкия дом говори за добрия вкус на планинците, за умението и находчивостта на родопската жена да използва наличната площ, да подрежда с желание своя дом. А това е достатъчно за да се отдаде заслужена почит на онези, които са изваяли тази красота, които са съградили не къщи, а сътворили песен.

Изграден в духа на типичната широколъшка архитектура е и красивият ансамбъл от сгради на музикалното училище (НУФИ Широка лъка).

Други публикации