Гела (правилното ударение е на втората сричка – Гела̀) отстои на 6км. от Широка лъка и се намира в Переликския дял на Родопите. В близост, подходящи за пешеходен туризъм и разходка са хижите Ледницата и Перелик, връх Голям Перелик (2191 m), връх Малък Перелик (2147 m), връх Шилестата чука (2180 m), връх Орфей (2188 m) и връх Чаева чука (1922 m). Счита се селото води началото си още от древните траки, което се потвърждава и от изследваната от археолога Нокола Дамянов тракийска крепост „Градището“, която се намира в близост до Гела.

Културни забележителности

Фолклорен ансамбъл „Манол Радичев“ известен както в България, така и в много други страни чрез многобройните си участия във фестивали по цял свят. Негово основател през 1953 година е Манол Радичев – родолюбец и местен учител. Ансамбълът е съставен от самодейци и има за цел да изпълнява автентичен фолклор в чист вид, характерен за Гела и близките села.

Манол Радичев за учредяването на състава

Други публикации