Продължителност около 4 часa

Широка лъка – м. Ослен – Гращица – Стойките (или Солища) – Широка лъка

Други публикации