Продължителност около 6 часa

Широка лъка – м. Заевите – Св. Илия – х. Ледницатапещера Ледницата – м. Горски дол – Широка лъка

Други публикации