Продължителност около 6 часa

Широка лъка – с. Солища – м. Турлата – с. Стикъл – Широка лъка

Други публикации